PORTAL - Metro atıllığına alternatif öneri

Meltem Sahin
2 min readJul 8, 2021

--

PORTAL — analiz ve öneri(2021, meltems)

Hayatın hızlı seyrettiği şehir hayatında ulaşım sistemlerinin ve bu sistemlere ev sahipliği eden «mekanların» şehre ve şehir yaşamına entegre edilememesi, üzerine düşünülebilecek bir sorun teşkil etmektedir. Diğer yaygın ulaşım metodlarının aksine gözden de gönülden de uzak bir şekilde yer altını mesken tutan metro sistemleri ise, yer yüzüyle görsel iletişim sağlayamamalarından ötürü entegrasyon anlamında daha da eksik kalmış, bu da yer altından yer üstüne geçişte oluşturulan metro girşişlerini «kalabalığın içindeki atıl alanlar»a dönüştürmüştür.

Tam da bu noktada bulunduğu bağlamın kollektif çabasıyla var olacak “portal” kendine has parametrik merkez geometrisiyle yer altı ve yer üstü arasında –farklı bağlamlara ve yüzeylere adapte edilebilen- ara bir geçiş mekanı olma görevini üstlenir. Bunun yanında merkezine eklemlenen ve oturma yüzeyi, bitkilendirme yüzeyi, sokak sanatçıları için performans alanı, hayvanlar için güvenli bir yuva, sergi yüzeyi ve gölgelik gibi farklı fonksiyonlara bürünebilen modülleriyle şehre yayılır ve yer altından çıkan kollarını, yer üstündeki yaşama entegre bir biçimde kullanır.

Beton ve –sahadaki kazıdan çıkan toprak ilavesiyle şekillenen- sıkıştırılmış toprak sistemleriyle dayanıklılık, estetik ve işlevce optimize edilmiş modüllerinin şehir halkı tarafından isteğe göre yer ve görev değiştirebiliyor olması, portal’ı şehrin bir uzvu halvine getirerek betonu görünür kılar ve gündelik hayatın etkileşime girilebilen bir parçası yapar.

Bunun yanında, betonun oturulabilir bir temas yüzeyine dönüştürülmesi, yüzyıllardır temel yapı malzemesi olarak kullanılan «sıkıştırılmış toprak» ilavesi ile performans ve ekolojik boyuttan geliştirilmesi ve yaratılan toprak entegreli boşluklu sistemle betona «yeşeren» bir görüntü verilmesi de önerilen portal çözümünün, betonun yaygın bilinen kimliğinin dışındaki potansiyellerini göstermesi hedeflenmiştir.

tüm linkler(web),YouTube, Instagram ,Linkedin, Yemek blogu “oncekahvem”

--

--

Meltem Sahin

Currently @TUM, Munich. Graduate of METU, B.Arch. // instagram: @meltemsahin11 @oncekahvem // meltemsahin.rocks/